Taimikonhoito


Taimikonhoidossa puita on poistettava vähintään 2000 kpl/ha.

Kasvatettavia taimia jätetään puulajin mukaan 1300 – 2000 kpl/ha maan pohjoisinta osaa lukuun ottamatta. Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin metsäkeskusten alueilla määrä on 1600 – 2500 kpl/ha.

Taimikko voidaan jättää normaalia tiheämmäksi hyvin tiheässä kasvaneissa taimikoissa sekä alueilla, jolla hirvi-, lumi- tai muun luonnontuhon riski on huomattava. Jäävän puuston tiheys saa olla enintään 3000 kpl/ha.


Suositeltavat kasvatustiheydet Pohjois-Suomessa: eri taulukko.


Tukea saa erityistapauksessa verhopuuston poistoon tai harvennukseen. Ehtona on, ettei toimenpide kuulu metsälain mukaiseen maanomistajan velvollisuuteen aikaansaada uusi puusto. Poistettavan verhopuuston määrän on oltava vähintään 1000 runkoa/ha.

Tuen osuus keskimääräisistä toteutuskustannuksista riippuu tukivyöhykkeestä. Jos metsänomistajalla ei ole ajan tasalla olevaa metsäsuunnitelmaa, tuki alenee 10 prosenttiyksiköllä.


Suluissa tuki metsäsuunnitelman puuttuessa.

Laskentaperusteet: eri taulukko.

Lisätietoa erityisen vaikeista taimikonhoitokohteista.

Tuen määrän voit laskea tukilaskurilla.

Metsänomistaja, kysy lisää oman alueesi metsänhoitoyhdistyksestä tai metsäkeskuksesta.

Arto Koistinen, Tapio
Päivitetty: 23.12.11
-->