Kunnostusojitus

Vanhat ojitusalueet vaativat kunnostusta 20–30 vuotta ojittamisen jälkeen. Kunnostaminen kannattaa tehdä silloin, kun alueen puusto vaatii harvennusta ja taimikot hoitoa. Kunnostusojituksen yhteydessä tuleekin huolehtia kiireellisistä hoito– ja hakkuutöistä. Kunnostusojitus voidaan tehdä joko yhdelle tilalle tai yhteishankkeena useammalle tilalle. Ojitus on useimmiten paras toteuttaa yhteishankkeena.

Anders Portin

Rahoitettavan kunnostusojitushankkeen on oltava kooltaan vähintään kaksi hehtaaria.

Tuen osuus keskimääräisistä toteutuskustannuksista riippuu tukivyöhykkeestä. Jos metsänomistajalla ei ole ajan tasalla olevaa metsäsuunnitelmaa, yhden tilan hankkeen tukea alennetaan 10 prosenttiyksiköllä.

Laskentaperusteet: eri taulukko.

Yhteishankkeessa kustannukset ositetaan yleensä osakastiloille kaivettujen ojametrien mukaan. Kunnostusojitukseen voidaan sisällyttää myös piennarteiden tekoa ja vesiensuojelutoimia.

Yhteishankkeen osakaskiinteistö voi tuen sijasta saada lainaa työkustannuksiin, jos kiinteistön osuus kustannuksista on vähintään 1 346 €. Laina maksetaan takaisin valtiolle 12 prosentin vuotuismaksuin, josta korko on 4 prosenttia.

Metsänomistaja, kysy lisää oman alueesi metsänhoitoyhdistyksestä tai metsäkeskuksesta.

Arto Koistinen, Tapio
Päivitetty: 23.12.11
-->