Hakkuuaikeet vähenivät edelleen marraskuussa

15.12.11

Metsänkäyttöilmoituksiin kirjatut hehtaarimäärät jatkoivat laskuaan marraskuussa. Kaikkien metsänomistajien ja kaikkien hakkuutapojen yhteenlaskettu hehtaarikertymä laski lokakuuhun verrattuna, mikä sinänsä on osittain normaalia kausivaihtelua. Määrä väheni kuitenkin myös edellisen vuoden marraskuuhunkin verrattuna. Yksityismailla laskusuunta oli vielä selvempi. Tiedot käyvät ilmi metsäkeskusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion keräämistä tilastoista.

Kaikkien metsänomistajien metsissä kaikkien hakkuutapojen yhteenlaskettu metsänkäyttöilmoituksiin kirjattu hehtaarimäärä nousi marraskuussa ennakkotietojen perusteella runsaaseen 68 000 hehtaariin. Laskua lokakuuhun verrattuna kertyi noin 10 000 hehtaaria ja viime vuoden tasosta jäätiin lähes kolmannes. Koko tammi-marraskuun kertymä jää edelleen noin viidenneksen viime vuoden hehtaarimäärää pienemmäksi.

– Metsänkäyttöilmoitusten määrät ovat vaihdelleet voimakkaasti viime vuosina. Vaikka euron käyttöönotto on tuonut vakautta rahamarkkinoille, se ei ole poistanut puun kysynnän ja käytön voimakkaita vaihteluita. Metsätaloudelle, puuta käyttävälle teollisuudelle ja koko Suomen kansantaloudelle on tärkeää löytää uusia puun käyttömuotoja, jotta metsissämme olevat valtavat resurssit ja mahdollisuudet saadaan täysimääräisinä käyttöön, muistuttaa Suomen metsäkeskuksen va. johtaja Ari Eini.

Uudistushakkuiden hehtaarimäärä laski selvimmin

Uudistushakkuiden tekoon oli marraskuussa selvästi vähemmän aikeita niin viime vuoteen kuin lokakuuhunkin verrattuna. Kaikkien metsänomistajien uudistushakkuuilmoituksiin kirjattiin noin 12 500 hehtaaria eli noin neljännes lokakuun kertymää vähemmän, viime vuoteen verrattuna laskua tuli yli kolmannes. Koko 11 kuukauden runsaan 120 000 hehtaarin kertymä jää viimevuodesta runsaan neljänneksen.

Kasvatushakkuuilmoituksissa pudotus oli kaikkien metsänomistajien metsissä maltillisempi. Marraskuussa hehtaareita kertyi ennakkotietojen mukaan noin 53 500 hehtaaria, joka jää lokakuun luvuista hieman toistakymmentä prosenttia. Koko 11 kuukauden noin 441 000 hehtaarin kertymä jää viime vuodesta vajaan viidenneksen.

– Hakkuuaikeiden väheneminen marras-joulukuussa on sinänsä ainakin osin kausiluonteinen ilmiö. Pudotusta marraskuussa on kuitenkin selvästi myös edellisvuoden marraskuuhun nähden, mikä kertoo lyhyen aikavälin suhdannetilanteen epävarmuudesta. Euroopan talouden ja kehitysnäkymien mittava epävarmuus yhdessä muun muassa Pohjois-Afrikan yhteiskunnallisen kuohunnan kanssa tuo epävarmuutta metsäteollisuuden markkinoille ja tämä heijastuu myös metsien käyttöaikeisiin, toteaa johtaja Ritva Toivonen Tapiosta.

Lisätietoja Va. johtaja Ari Eini, Suomen metsäkeskus,
puh. 040 822 6445

Johtaja Ritva Toivonen, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio
puh. 020 772 9010, 040 526 8412

Valtakunnalliset tulokset, pdf


2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Päivitetty: 02.11.11
-->