Tapio uudistuu monipuoliseksi biotalouden kehittäjäksi -metsäosaaminen säilyy toiminnan ytimenä

22.12.11

Tapion toiminta kohdistuu uudistetun strategian mukaisesti jatkossa yhä monipuolisemmin metsiin perustuvan biotalouden asiantuntemukseen ja sen tuotteistamiseen. Samalla rahoituksessa suoran budjettirahoituksen osuus pienenee ja markkinalähtöisyys korostuu. Toiminnan ytimenä säilyy kuitenkin edelleen vahvasti metsäosaaminen ja metsätalouden kannattavuus. Myös organisaatio on muokattu vastaamaan uutta strategiaa. Uudistunut Tapio aloittaa toimintansa vuodenvaihteessa.

Tapio on uudistanut strategiansa ja organisaationsa osana muutosta, jossa Tapiosta kehittyy muutaman vuoden aikana yhtiömuotoisista toimijoista koostuva, valtion omistama konserni.

– Palvelemme yhä laajemmin kaikkia metsiin perustuvan biotalouden toimijoita ja metsiin perustuvien elinkeinojen kilpailukykyä sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti. Toiminta-ajatuksenamme on rakentaa kestävää metsäperustaista biotaloutta yhdessä yritysten, tutkimuksen ja julkishallinnon kanssa metsänomistajia unohtamatta. Tuotteistamme tutkimustietoa mahdollisimman helppokäyttöisiksi palveluiksi ja tuotteiksi Hyvän metsänhoidon suosituksista aina jalostettuihin metsäpuiden siemeniin, tiivistää Tapion johtaja Ritva Toivonen.

– Tapion vahva satavuotinen tavoite eli yksityis- ja kansantaloudellisesti kannattavan ja monipuolisen metsätalouden kehittäminen säilyy toiminnan ytimenä. Lähtökohtanamme on edelleen suomalaisten metsäelinkeinojen ja niiden harjoittajien menestys. Valtiotaustaisena organisaationa toimintamme vahvana taustana on luonnollisesti hallitusohjelman tavoitteiden tukeminen, mutta tätä toteutetaan entistä markkinalähtöisemmin. Toimintamme lähtökohta on yhä selkeämmin asiakkaiden suorat tarpeet ja myös markkinalähtöinen rahoitus. Esimerkiksi bioenergia- ja ilmastopolitiikka nousevat jatkossa yhä enemmän esiin. Uusiutuvat raaka-aineet, kuten tehokkaasti ja kestävästi tuotettu puukuitu ja puhdas vesi, ovat globaalistikin yhä kysytympiä.

Organisaatio uudistuu vahvistamaan asiantuntijuutta

Tapion organisaatio on uudistettu tukemaan strategiassa valittuja osaamisalueita. Toiminta jakaantuu viiteen asiantuntijayksikköön ja niitä tukeviin konsernipalveluihin. Myös Tapion johtokunta uudistuu vuodenvaihteessa. Samalla purkautuu myös metsäkeskusten ja Tapion lakisääteinen yhteistyö. Metsäkeskusten kehittämistoiminta siirtyy Tapiosta aloittavaan Suomen Metsäkeskukseen, jonne siirtyy noin kolmasosa Tapion nykyisestä henkilöstöstä.

Tapion liiketoimintayksiköt:
• Biotalouden kehittäminen – päällikkö Liisa Käär
• Metsänhoito, bioenergia ja ilmasto – päällikkö Olli Äijälä
• Ympäristö- ja vesitalous – päällikkö Lauri Saaristo
• Talous, markkinat, politiikat ja rakenteet – päällikkö Pekka Ripatti
• Metsätieto ja tietojärjestelmät – päällikkö Henry Schneider
• Konsernipalvelut – päällikkö Jouko Lehtoviita

Tapion organisaatiokaavio, pdf

Lisätietoja:
Johtaja Ritva Toivonen puh. 020 772 9010

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Päivitetty: 02.11.11
-->