Hakkuuaikeet vähenivät viime vuonna selvästi – vuoden lopun myrsky tuo piikin puun tarjontaan tänä keväänä

19.01.12

Kaikkien metsänomistajien ja kaikkien hakkuutapojen yhteenlaskettu hehtaarikertymä jäi 2011 noin viidenneksen edellisvuoden tasosta. Joulukuun hehtaarikertymä laski marraskuuhun ja edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna selvästi. Loppuvuoden myrskyt näkyvät kevään tilastoissa ja puumarkkinoilla. Tiedot käyvät ilmi metsäkeskusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion keräämistä tilastoista.

Kaikkien metsänomistajien ja kaikkien hakkuutapojen yhteenlaskettu hehtaarikertymä oli viime vuonna ennakkotietojen mukaan vajaat 630 000 hehtaaria, kun vuotta aiemmin päästiin yli 800 000 hehtaariin. Joulukuussa tultiin selvästi alaspäin myös marraskuun tasosta, mutta kehitys selittyy normaalilla kausivaihtelulla. Joulukuussa hehtaareita kertyi vajaat 49 000, kun marraskuussa ja viime vuoden joulukuussa hehtaareita kirjattiin noin 70 000.

Kaikkien metsänomistajien metsissä tehtyjen kasvatushakkuuilmoitusten hehtaarimäärä jäi joulukuussa runsaaseen 36 000 hehtaariin, mikä jää noin kolmanneksen marraskuun ja edellisen joulukuun tasosta. Koko vuoden 2011 kertymä oli vajaat 478 000 hehtaaria ja laskua viime vuodesta tuli noin viidennes.

Kaikkien metsänomistajien uudistushakkuuilmoituksiin kertyi viime vuonna noin 130 000 hehtaaria eli noin 30 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Joulukuun osalta päästiin noin 9 100 hehtaariin. Marraskuusta ja edellisen vuoden joulukuusta laskua tuli noin neljännes. Erityisesti uudistushakkuuaikeet yksityismailla vähenivät vielä voimakkaammin kuin muiden omistajien metsissä, mutta muutoin hakkuuaikeiden väheneminen oli suuruusluokaltaan vuoteen 2010 verrattuna varsin samanlaista omistajaryhmittäin.

Myrskypuu näkyy hakkuuilmoituksissa ja markkinoilla vasta keväällä

– Loppuvuoden Hannu- ja Tapani -myrskyjen kaatamat puut tulevat markkinoille kevään mittaan. Koko maassa kaatui arviolta neljä miljoonaa kuutiometriä puuta. Tämä vastaa lähes kymmenesosaa vuotuisista markkinahakkuista, alueellinen vaikutus on paljon voimakkaampi. Myrskyn riepottelemat alueet ovat pääosin yksityismetsiä, kertoo Tapion johtaja Ritva Toivonen.

– Myrskypuiden korjuu on hitaampaa ja kalliimpaa kuin tavanomainen puunkorjuu ja siihen kannattaa pyytää ammattiapua. Jos kaatuneet rungot ovat vahingoittumattomia ja kaatuneet juurakoineen, on toiveita siitä, että niistä saadaan myös sahapuuksi kelpaavia tukkeja, vaikka korjuu venyisi myöhempään kevääseen. Myös myrskytuhojen korjuusta on tehtävä metsänkäyttöilmoitus.

Metsänkäyttöilmoitus tehdään kirjallisesti tai sähköisesti metsäkeskukseen ja sen teko on metsänomistajan vastuulla. Tämä voi valtuuttaa esimerkiksi puunostajan, metsäpalveluyrittäjän tai metsänhoitoyhdistyksen tekemään ilmoituksen puolestaan. Hakkuuseen voi ryhtyä aikaisintaan 14 vuorokauden kuluttua ilmoituksen jättämisestä. Hakemuksesta voidaan myöntää poikkeus ilmoituksen määräaikoihin, jolloin hakkuu voidaan aloittaa välittömästi poikkeusluvan saamisen jälkeen.

Myrskytuhot koettelivat erityisesti Lounais-Suomea

– Tapaninpäivän myrsky kaatoi alustavan arvion mukaan Lounais-Suomessa miljoona kuutiometriä puuta. Yksittäisiä puita ja puuryhmiä kaatui koko alueella, mutta pahin tuhoalue ulottuu Siikaisista pohjoisessa Perniöön etelässä. Kaatuneen puuston määrä on neljännes vuotuisesta hakkuumäärästä ja noin prosentti alueen koko puumäärästä. Tuhojen arviota tarkennetaan vielä lähiviikkoina. Säkylän, Köyliön, Huittisten ja Punkalaitumen alueella tehtiin 160 000 hehtaarin ilmakuvaus myrskyn tuhojen korjaamisen helpottamiseksi, kertoo Suomen metsäkeskuksen Lounais-Suomen aluejohtaja Kari Nieminen.

– On tärkeää korjata kaatuneet puut pois metsästä alkukesään mennessä. Korjuuolot eivät ole kovin helpot, koska maat ovat märkiä ja myrskypuiden korjuu muutenkin tunnetusti hankalaa. Myrskyn jälkeen satanut lumi hidastaa maan jäätymistä ja vaikeuttaa puiden korjuuta. Kuusen osalta uhkana on kirjanpainaja-nimisen tuhohyönteisen leviäminen metsissä, mikäli kaatuneita kuusia ei korjata pois metsästä. Jos kirjanpainajan kanta metsässä nousee korkeaksi, se pystyy tappamaan terveitä kuusikoita.

Lisätietoja:
Johtaja Kari Nieminen, Suomen metsäkeskus, Lounais-Suomi, puh. 0207726302
Johtaja Ritva Toivonen, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, puh. 020 772 9010, 040 526 8412

Valtakunnalliset tulokset, pdf

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Päivitetty: 02.11.11
-->