Uudistuvan metsälain linjaukset jalkautuvat Hyvän metsänhoidon suositusten kautta

17.08.12

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio uudistaa maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta Hyvän metsänhoidon suosituksia tämän ja ensi vuoden aikana. Työ tehdään laajassa yhteistyössä metsä-, energia- ja ympäristöalan toimijoiden kanssa. Hyvän metsänhoidon suosituksilla on tärkeä rooli tarkistettavan metsälain linjausten tuomisessa käytäntöön. Suositukset ovat ohjanneet suomalaista metsänhoitoa vuosikymmenten ajan erittäin hyvin tuloksin. Suosituksilla saavutettu taloudellinen hyöty koko yhteiskunnalle voidaan laskea kerrannaisvaikutuksineen sadoissa miljoonissa euroissa jo yhden vuoden aikana. Suositusten uudistamisen taustalla on metsälain muutosten ohella ilmastonmuutos.

– Voidaan karkeasti arvioida, että metsänhoidon suosituksia noudattamalla on Suomessa saavutettu metsänomistajille ja koko yhteiskunnalle jopa satojen miljoonien eurojen suora hyöty vuositasolla verrattuna siihen, ettei metsiä hoidettaisi järjestelmällisesti. Valtakunnan metsien inventointitulosten mukaan metsiemme kasvu on noussut 60-70 -lukujen vajaasta 60 miljoonasta kiintokuutiosta 104 miljoonaan kiintokuuntioon. Samalla myös metsien hiilensidonta on lisääntynyt, arvioi Tapion johtaja Ritva Toivonen.

Muuttuva metsälaki tuo valinnanvapautta ja vastuuta

– Uudistumassa oleva metsälaki vaikuttaa monin tavoin suositusten laadintaan. Uudistuksen myötä metsänomistajan valinnanvapaus on lisääntymässä. Metsänomistajalle on tulossa laajempi oikeus päättää miten ja milloin hänen metsiään käsitellään. Säädösmuutosten myötä myös metsänhoitosuosituksiin kuvataan menettely niille metsänomistajille, jotka haluavat käyttää niin sanottua eri-ikäisrakenteista metsänkasvatusta. Toisaalta muutokset mahdollistavat myös metsänomistajalle entistä paremman mahdollisuuden suuntautua hyvin tehokkaaseen puuntuotantoon, jota tulevaisuuden biotalouysyhteiskunnassa tullaan tarvitsemaan, kertoo Tapion Metsänhoito ja bioenergia -yksikön johtaja Olli Äijälä.

Valinnanvapauden lisääntyminen edellyttää metsänomistajilta entistäkin enemmän aikaa ja paneutumista; hänen on mietittävä huolella mitä metsiltään haluaa ja miten tasapainottaa taloutta, maisemaa ja esimerkiksi ekologisia arvoja.

– Myös metsänomistajan oma vastuu valinnoissa lisääntyy, kun valtiovalta ei enää niin paljon valintoja sääntele. Keskeistä on, että toimijat kuuntelevat yhä herkemmellä korvalla metsänomistajaa ja kartoittavat hänen toiveensa metsien käsittelyssä. Uudistettavat Hyvän metsänhoidon suositukset tulevat antamaan käytännön työkaluja tähän työhön, arvioi Toivonen.

Ilmastonmuutoksen myötä varauduttava sekä kuivuuteen että myrskyihin

– Metsänhoidon suosituksissa pyritään aina seuraamaan alan viimeisintä tutkimustietoa, ja tällä hetkellä pyrimme erityisesti huomioimaan uudistuvissa suosituksissa ilmastonmuutoksesta käytettävissä olevan tiedon, kertoo Äijälä.

– Ilmastonmuutoksen myötä esimerkiksi kuivien ja paahteisten jaksojen sekä toisaalta ääri-ilmiöiden, kuten myrskyjen, ennakoidaan yleistyvän. Tällaiset olosuhteet ovat hyvin haastavat esimerkiksi kuusikoille. Niinpä uudistettavissa suosituksissa tullaankin antamaan ohjeita niin tähän kuin muihinkin ilmastonmuutoksen sopeutumistoimenpiteisiin.

Lisätietoja Johtaja Ritva Toivonen, 040 526 8412
Metsänhoito ja bioenergia -yksikön johtaja Olli Äijälä, 040 582 9676


2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Päivitetty: 02.11.11
-->