Hurja heinävuosi uhkaa pieniä taimikoita

19.09.12

Sateisen ja kasvun kannalta melko lämpimän kesän ansiosta kasvillisuus on nyt rehevää. Heinikko on saavuttanut monin paikoin ennätysmitat. On suuri riski, että pienet puuntaimet jäävät hangen alle lakoontuvan pintakasvillisuuden hautaamiksi etenkin jos maanmuokkaus on tehty puutteellisesti. Lakoontunut kasvillisuus lisää kasvitautien leviämisriskiä ja luo otollisen talvehtimispaikan myyrille. Heinäntorjunta on monin paikoin tarpeen ennen talven tuloa.

Mitä nuorempi taimikko on, sitä enemmän se kaipaa huolenpitoa. Kun metsikkö on uudistettu, taimikon alkukehitystä on seurattava kolmesta kuuteen vuotta. Heinikko ja muu pintakasvillisuus varjostaa taimia ja kilpailee vedestä ja ravinteista. Heinikon kostea mikroilmasto edistää sienitautien leviämistä ja heinät tukahduttavat taimia lakoontuessaan. Myös myyrät viihtyvät runsaassa pintakasvillisuudessa. Vaarana on, että taimet vahingoittuvat tai kuolevat. Metsänomistajien metsänuudistamiseen uhraamat varat ja työ voivat silloin mennä suureksi osaksi hukkaan.

Taimikon pelastaminen heiniltä on varsin helppoa työtä, jota metsänomistajan kannattaa voimien ja ajan salliessa tehdä itse. Heinät niitetään, revitään tai poljetaan maahan taimen ympäriltä. Taimia on varottava, jotta ne eivät vahingoitu. Työvälineenä voi käyttää esimerkiksi pikkuviikatetta, raivausveistä, haravaa tai ruohoterällä varustettua raivaussahaa. Varsinkin kasvukauden alussa heinää voidaan torjua myös kemiallisesti. Myöhään syksyllä paras keino on useimmiten heinien polkeminen. Yleensä, jos heinäntorjunta on tehty jo alkukesästä, uutta käsittelyä ei tarvita kuin kaikkein viljavimmilla paikoilla. Kuluneen kesän kasvuolojen vuoksi heinää on tarpeen torjua tänä syksynä monilla muillakin kasvupaikoilla. Pienellä työllä säästää nyt paljon.

Lisätietoja Tapiossa antavat:
puuntuotannon asiantuntija Arto Koistinen, puh. 040 779 3186, arto.koistinen@tapio.fi
metsänhoidon asiantuntija Johnny Sved, puh. 0400 967 648, johnny.sved@tapio.fi

Tapio on julkaissut metsänomistajille työturvallisuusoppaan, josta löytyy tietoa hyvistä työtavoista omatoimisiin metsätöihin. Metsätöitä turvallisesti -opas on ladattavissa osoitteesta www.tapio.fi/verkkojulkaisut

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Päivitetty: 02.11.11

Kuva: Erkki Oksanen.

Kuvia taimikon varhaishoidosta löytyy Tapion kuvapankista www.tapio.fi/flickr. Vapaa käyttöoikeus, kuvaajan nimi mainittava.
-->