Uusi tuki muinaisjäännösalueiden hoitoon

09.10.12

Muinaisjäännösalueiden hoitoon voi nyt saada tukea. Museovirasto on julistanut haettaviksi harkinnanvaraiset valtionavustukset ensi vuodelle. Hakemusten tekemisellä on kuitenkin kiire, sillä avustusten hakuaika päättyy jo lokakuun lopussa.

Tukea myönnetään muinaismuistolain (295/1963) mukaisten kiinteiden muinaisjäännösten hoitoon. Hakijan opas ja hakulomake löytyvät Museoviraston verkkosivulta avustusten kohdalta, www.nba.fi. Avustukset myönnetään sillä varauksella, että eduskunta hyväksyy valtion vuoden 2013 talousarvioesityksen.


Tuki soveltuu talousmetsiin

– Tukea kohdennetaan muinaisjäännöksen säilymistä parantaviin toimenpiteisiin, kuten kasvillisuuden sekä puuston käsittelyyn ja muuhun maisemanhoitoon, muinaisjäännösalueen kulumisen ehkäisyyn sekä muinaisjäännöksen suoja- ja tukirakenteiden tekemiseen. Avustusta voi myös hakea muinaisjäännöksen saavutettavuuden parantamiseen ja hoidon suunnitteluun, kertoo metsäasiantuntija Airi Matila Tapiosta.

– Muinaisjäännöksen hoitaminen voidaan liittää metsätaloustoimenpiteeseen. Hoito voidaan tilata erikseen metsäalan yrittäjältä, avustusta voi helposti käyttää ostopalveluun. Muinaisjäännösalueita on paljon metsätalousmaalla eri puolilla Suomea. Uusi tuki kannattaa noteerata ja pohtia sitä, miten tuki voidaan hyödyntää talousmetsien kulttuuriperinnön vaalimisessa.


Tukihakemukseen hoitosuunnitelma ja kustannuslaskelma

– Hakulomakkeeseen kuvataan kokonaissuunnitelma muinaisjäännöksellä tehtävistä hoitotoimenpiteistä ja ajoitus. Yksittäisiä töitä ovat hoidon suunnittelu ja selvitykset, maisemanhoito ja muut hoitotoimenpiteet, kertoo erikoistutkija Päivi Maaranen Museovirastosta.

Hoitosuunnitelmaan liitetään mukaan kustannuslaskelma ja kopiot maanomistajien suostumuksesta alueella työskentelyyn, jos hakijana on joku muu kuin maanomistaja. Hakemusten jättämisellä on jo kiire, sillä avustusten hakuaika päättyy 31.10.


Lisätietoja

Metsäasiantuntija Airi Matila, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, 040 779 2258, etunimi.sukunimi@tapio.fi

Erikoistutkija Päivi MaaranenMuseovirasto, etunimi.sukunimi@nba.fi

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Päivitetty: 02.11.11

Kuva: Airi Matila
-->