Puuntuotannon maisemasuunnitteluun on laadittu suositukset

16.10.12

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio on laatinut suositukset puuntuotannon maisemasuunnitteluun. Lähtökohtana on toiminnan vapaaehtoisuus metsänomistajalle. Verkossa ja painettuna julkaistussa maksuttomassa oppaassa tehdään tunnetuksi maisemansuunnittelua puuntuotannossa ja annetaan konkreettisia suosituksia metsätöiden toteutukseen. Kun puuta korjataan arvokkaassa maisemassa, kannattaa pohtia hakkuualan rajausta, metsän reunoja, säästöpuita ja lähimaisemaa. Keskimäärin joka viides uudistusala on maisemalle arvokas.
 
Maisemasuunnittelu alkaa maiseman arvon tunnistamisella. Metsäkohteen, vaikkapa leimikon, maiseman arvo selvitetään metsän käyttöpaineen, näkyvyyden ja kiinnostavuuden perusteella. Kun maiseman arvo otetaan huomioon hakkuu- ja hoitotyössä, saadaan monipuolistuvaa ja avartuvaa metsämaisemaa.

– Oppaasta on hyötyä metsänomistajille, metsäalan ammattilaisille, kyläyhdistyksille ja maaseudun kehittäjille. Oppaan suosituksia kannattaa käyttää hyväksi yksityismetsissä, kyläsuunnitelmien laadinnassa ja maaseutuelinkeinojen kehittämisessä. Suomen- ja ruotsinkielinen opas on veloituksetta saatavissa www.tapio.fi -julkaisut, kertoo ympäristöasiantuntija Maria Lindén Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta.

Vapaaehtoisuus lähtökohtana
 
– Oppaasta saa vinkkejä siihen, miten metsänomistajat saadaan tuntemaan metsiensä mahdollisuudet. Maisema ei ole julkinen hyödyke, eikä metsänomistajaa voida ainakaan nykylainsäädännön mukaan velvoittaa maisemanhoitoon. Siksi toimijoiden kannattaa ottaa lähtökohdaksi metsänomistajien tietoisuuden ja aktiivisuuden lisäämisen sekä metsänomistajien omat tavoitteet, muistuttaa metsäasiantuntija Airi Matila Tapiosta.

Metsätaloudessa seurataan vuosittain maisemanhoidon laatua. Tulosten mukaan joka viides uudistusala on maisemalle arvokas. Maisemanhoidollinen laatu on ollut viime aikoina vähintään hyvää tasoa lähes kaikilla arvioiduilla kohteilla. Tulos viestii siitä, että metsänomistajat ja metsätalouden toimijat pitävät maisema-arvoja tärkeinä. Suositus kannustaa vaalimaan maisemaa vähintään yhtä laadukkaasti myös jatkossa.

Tapion työ metsätalouden maisemasuunnittelun hyväksi on osa pyrkimystämme kehittää tehokkaita työkaluja metsiin perustuvan biotalouden ja sen toimintamahdollisuuksien parantamiseen. Maksuton opas jaetaan postitse tärkeimmille yhteistyökumppaneille lokakuun loppupuolella ja julkaistaan Suomen Kylätoiminta ry:n jäsenlehdessä marraskuussa 2012.

Linkki ladattavaan valokuvaan

Lisätietoja:

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, metsäasiantuntija Airi Matila, puh. 020 772 9058

Tapion ympäristöasiantuntija Maria Lindén, puh. 020 772 9192
2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Päivitetty: 02.11.11

Mökin lähimetsän eri-ikäiset metsiköt tarjoavat monipuolisia elämyksiä ja virkistystä vapaa-ajalle. Metsämaiseman lukutaitoa kannattaa opetella.
-->