Tapio  
Metsäkeskus  
Metsäkustannus  
 
Luonnonvarat yhteistyö  
 
 


Tervetuloa Metsä vastaa -verkkosivuille

Metsä vastaa -verkkopalvelu sisältää kattavasti tietoa Suomen metsistä, metsätaloudesta sekä metsän- ja luonnonhoidosta. Lisäksi palvelussa välitetään metsäalan uutisia ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista. Sivusto on Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ylläpitämä yhteiskunnallisen viestinnän palvelu. Käy lukemassa myös Tapion julkaisemaa uutiskirjettä.

Metsänomistajia Suomessa 737 000

21.2.2012 Suomalaiset omistavat metsää yksin tai puolison kanssa (yhteensä 423 300 henkilöä), verotusyhtymissä (143 700) ja kuolinpesien (170 100) kautta. Yhteensä omistajia on siis runsaat 737 000, kun omistuksen minimivaatimuksena on kaksi hehtaaria metsämaata. Sekä suurten että pienten tilojen lukumäärä on lisääntynyt vuoteen 2006 verrattuna. Koko metsätilastotiedote, pdf.

Suomen suurin puurakentamishanke käynnistyy Espoossa

15.2.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö, Aalto-yliopisto ja Espoon kaupunki allekirjoittivat 15.2.2012 aiesopimuksen yhteistyöstä, jolla kehitetään modernia suomalaista puurakentamista ja koko puutuotealaa sekä siihen liittyvää monialaista osaamista yhdistämällä puuarkkitehtuuria, korkealuokkaista muotoilua, resurssi- ja energiatehokkuutta, kysyntä- ja käyttäjälähtöistä innovaatiotoimintaa sekä tehokasta kaupallistamista ja markkinointia. Lue koko valtioneuvoston tiedote

Hämeen ympäristö muutoksen kourissa – ilmansaasteiden vaikutukset vähenemässä, mutta ilmaston lämpeneminen muuttaa olosuhteita

15.2.2012 Hämeenlinnan Evolla sijaitseva Valkea-Kotisen järvi lähiympäristöineen on ollut jo 25 vuoden ajan tärkeä ekosysteemitutkimuksen ja -seurannan kohdealue. Tutkimuslaitosten ja yliopistojen alueelta keräämät tutkimustulokset ovat Suomessa ainutlaatuisia ja kansainvälisestikin merkittäviä. Julkistetusta juhlaraportista selviää, että ilmansaasteiden laskeumat alueella ovat vähentyneet ja ympäristön tila on parantunut. Ilmaston lämpeneminen on kuitenkin muuttanut olosuhteita vesistöissä, mikä vaikuttaa pienten metsäjärvien ekosysteemien toimintaan. Lue: ympäristöministeriö tiedote

Tiedotteita