Metso

Metso on suurin metsäkanalintumme. Urosta kutsutaan metsokukoksi, naarasta koppeloksi.

Huhtikuussa metsokukko etsiytyy soidinpaikalleen. Naaraat tulevat seuraaman soidinta vasta kun se on jatkunut jo jonkin aikaa.

Naaras
Kukko
Toukokuussa koppelo munii 6–9 munaa maahan rakennettuun pesään. Noin 4 viikon kuluttua munat kuoriutuvat. Naaras hoitaa poikaset yksin.

Keväällä ja kesällä ravinto koostuu ruohokasveista, marjoista ja haavanlehdistä. Aluksi naaras syöttää poikasilleen pelkästään toukkia ja hyönteisiä, mutta siirtyy myöhemmin antamaan marjoja ja kasvinosia. Talvella ravintona ovat männynhavut.

Metsäkanalinnuistamme metso vaatii eniten huomiota. Soidinpaikoilla ja poikasten ravinnonsaannilla on suuri vaikutus kannan kehitykseen. Soidinpaikat sijaitsevat usein iäkkäässä mäntyvaltaisessa metsässä. soidinalue vaatii toimiakseen usean kymmenen hehtaarin yhtenäisen sopivan alueen

Vuotuinen saalismäärä on 20 000–50 000 lintua.

Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Päivitetty: 13.12.07
-->