Redaktionen

Vi finns inhysta i Skogsbrukets utvecklingscentral Tapios utrymmen i Malm i Helsingfors.

SKOGSBRUKET
Orrspelsgränden 4,
00700 Helsingfors
skogsbruket@tapio.fi

Chefredaktör Johnny Sved
tfn 020-772 9205
johnny.sved@tapio.fi

Redaktionschef Gerd Mattsson-Turku
tfn 020-772 9059 gerd.mattsson-turku@tapio.fi

Redaktionssekreterare Margita Törnroth
tfn 020-772 9088 margita.tornroth@tapio.fi

Redaktör Maria Lindén
tfn 020 772 9192 maria.linden@tapio.fi

Medarbetare

Bjarne Andersson
tfn 050-591 2880 bjarne@bjarneandersson.com

Helena Forsgård (Åland)
tfn 018-155 50 helena@vikan.ax

Marianne Palmgren
marianne.palmgren@pp.inet.fi

Christoffer Thomasfolk (Österbotten)
tfn 050-353 2018

Siv Vesterlund (Åboland)
tfn 0400-880 253, siv.vesterlund@kitnet.fi

Bertel Widjeskog (Österbotten)
tfn 0500-888 530 bergine@multi.fi

Uppdaterat: 29.06.11
-->