Välkommen till Skogsreflexens skogsägarsidor!

Här hittar du allmän och aktuell information om privatägda skogar och skogsbruk. Här finns också information om skogsbruksåtgärder och skogsbrukets olika stödformer. Skogsreflexens skogsägarsidor följer med aktuell information för dig som äger skog.

Begränsad allemansrätt i Sverige?

Miljöminister Andreas Carlgren kan tänka sig att införa inskränkningar i allemansrätten. Enligt Carlgren är det sunt företagande att den som bedriver kommersiell verksamhet ska vara beredd att betala en avgift. Markägarna och Lantbrukarnas Riksförbund har länge velat göra ett tillägg till allemansrätten: organiserad kommersiell verksamhet på annans mark bör inte omfattas. Naturvårdsverket arbetar med en utredning som beräknas vara klar i november.

Kurser för skogsägare

Höstens utbud på kurser börjar vara klart. Det finns kurser både för nya skogsägare och skogsägare som vill bättra på sina kunskaper i t.ex. gallring. Till kursutbudet >>

Korta filmer med arbestinstruktioner

Vi har utökat materialet i Skogsreflexen med filmer som du har nytta av, när du jobbar i egen skog. Till filmerna >>

Uttag och produktion av energived

Har du funderat på vad det kan ha för konsekvenser att ta ut stubbar och hyggsrester från förnyelseytor och klenvirke från ungskogar för energiproduktion? Och ger det något tillskott i virkeslikviden? I Tapios nya publikation som också finns i webbversion hittar du svar på de flesta frågor. Till publikationen >>

Uppdaterat: 16.08.11

Nyhetsbrev 2/2011 >>
Nyhetsbrev 1/2011 >>
Nyhetsbrev 1/2010 >>

Du prenumererar på nyhetsbreven genom att registrera dig som användare av Skogsreflexen och kryssa för “Jag är skogsägare”.

Kurser i höst >>

Arbete i stormfälld skog >>
Film om hur du jobbar säkrare, 9 minuter.

Skogspolicy på pan-europeisk och EU-nivå

-->