Föreningen för Skogskultur r.f.

Föreningen för Skogskulturs främsta syfte är att inom svenskbygden i Finland verka för ett allsidigt befrämjande av skogsbruket och speciellt skogskulturverksamheten. Med skogskultur avses sådd eller plantering av skog.


Föreningen ger ut tidskriften SKOGSBRUKET och stöder skoglig upplysnings- och informationsverksamhet och förverkligande av enskilda skogliga projekt. Dessutom delar föreningen ut pris, understöd och stipendier, se Ansökningar.

Om du vill anhålla om medlemskap eller vill ha närmare information om föreningen, ta kontakt med Föreningen för Skogskultur.

Foton från jubileumsåret 2010 >>

Uppdaterat: 17.01.11

Föreningens jubileumsskrift på drygt 100 sidor innehåller både historik och anekdoter av skogsfackmän runtom Svenskfinland. Se Böcker. Priset är 15 euro, för medlemmar 10 euro.

-->