Dricka av björksav

Av björksav kan du göra din egen dricka på våren. Trädets storlek har betydelse för hur stor mängd sav trädet kan ge. Små stammar, under 15 cm i diameter, kan under den bästa savflödestiden avge ca 5 liter sav i dygnet, medan stora träd, över 30 cm i diameter, kan ge upp till 15 liter per dygn.

1. Borra ett ca 10 cm djupt håll in i stammen. Borrhålet får vara högst 10 mm i diameter.
2. Skölj och rengör borrhålet noggrant.
3. Proppa en plugg av kork i hålet och koppla pluggen till ett slutet insamlingskärl via en ren plastslang. Dessa delar bör vara av livsmedelsplast.
4. Byt insamlingskärl minst en gång per dygn, helst två. När savtappningen är avslutad, bör hålet pluggas med en trätapp. Tappa inte för mycket från varje träd, saven ska ju ge näring till bladen.

Björksav förstörs mycket lätt och därför lönar det sig att ge akt på hygienen vid tappningen. Savtappningen hör inte till allemansrätten. Det krävs alltid lov av markägaren.

Björken savar bara en kort tid på våren, cirka fyra veckor. Perioden börjar när snön just har smält bort och tjälen gått ur marken och dagstemperaturen når över några plusgrader. Savningen slutar tvärt när löven slår ut.

Saven består i huvudsak av vatten, andelen torrämnen är cirka 1 procent. Denna procent består till största delen av socker, men också syror, framför allt fruktsyror samt spår- och äggviteämnen. Spårämnena är bl.a. kalium, kalcium, magnesium och mangan.

Gerd Mattsson-Turku, Tapio


Uppdaterat: 22.04.08
-->