Forska i papper

Papper finns i många kvaliteter med olika egenskaper. Att bränna papper är en intressant och spännande uppgift. En del papper lämnar mycket aska efter sig, andra just ingen. Varför?

Först klipper eleverna bitar av olika typer av papper. Bitarna bör vara ungefär 5 x 5 cm. T.ex. dagstidningar, veckotidningar, brunt omslagspapper, wellpapp, kopieringspapper, hushållspapper, kartong från ett kaffepaket osv.

Fäst en 50 cm lång järntråd på en minst 50 cm lång pinne. Gör en krok längst ner på järntråden och fäst därefter pappersbitarna en efter en på kroken. Tänd sedan på med ett brinnande ljus eller tändstickor.
Är man inomhus ska man hålla de brinnande bitarna över en plåtskiva eller liknande och låta dem brinna färdigt. Peta ner askan, som ofta blir hängande kvar, på ett papper eller i en liten burk och anteckna vilket papper askan kommer från.

Gör en tabell enligt modellen.Ha en duschflaska med vatten till hands, men om väder och vind tillåter är det bäst att hålla till utomhus.

Frågor som övningen ger svar på är vilken typ av papper som brann fortast, vilket papper som gav mest aska och vad pappret som gav mest aska innehåller.

Fakta för läraren
Den blandning av fiber och vatten som sprutas in i pappersmaskinen kallas mäld. I mälden tillsätts ofta kaolin och krita för att påverka papprets vithet och ogenomskinlighet.
Många typer av finpapper innehåller upp till 30 procent fyllnadsmedel. För att minska papprets vattenupptagning blandas limämnen i mälden. Stärkelse tillsätts för att öka papprets styrka och styvhet.

Pappret kan ytbehandlas på olika sätt. För att minska damning från pappersytan i tryckpressarna ytlimmas pappret. När bättre ljushet och tryckbarhet eftersträvas bestryks pappret med en smet av kaolin, krita eller titandioxid.

Källa: Tidningen Skogen i skolan 4/2001
Gerd Mattsson-Turku, Tapio

Uppdaterat: 21.11.07
-->