Gipsblad

Gipsföremål är verkligt lätta att tillverka och dessutom går det snabbt. Gips kan gjutas förutom i plastformar också på färska löv. Den finfördelade gipsen återger de minsta detaljerna i ett löv och t.ex. bladnerverna framträder mycket tydligt.

Material:
nyplockade, stora blad
gipsmjöl
vatten
ett kärl för blandning
sked
skyddsplast och skyddshandskar
mattkniv eller sandpapper
hobbyfärg, t.ex. Pebeo Deco
pensel

Gör så här:

  • Lägg skyddsplast på arbetsbordet och använd skyddshandskar.
  • Placera de nyplockade löven på bordet med undre sidan uppåt.
  • Blanda till gipset enligt förhållandet 2 delar gipsmjöl och 1 del vatten. Mät först upp vatten i blandningskärlet. Häll försiktigt gipsmjölet i vattnet så nära vattenytan som möjligt. Låt gipsmjölet badda i vattnet ca. 20 sekunder.
  • Rör om gipsblandningen, snabbt och försiktigt. Rör inte om för ivrigt och vispa absolut inte blandningen, för då kan det uppstå onödiga luftbubblor i gipsblandningen.
  • Häll gipset på lövens undre sida. Jämna ut gipset med en sked eller med fingrarna. Det gäller att vara snabb, eftersom gipset hårdnar rätt snabbt.
  • Låt gipset torka i lugn och ro ovanpå löven minst ett dygn. Rör inte löven under torkningen.
  • Ta försiktigt bort lövet från gipset. Om gipslövet inte ännu känns torrt, låt det torka i lugn och ro ytterligare en tid.
  • Snygga upp gipslövets kanter med en vass mattkniv eller försiktigt genom att slipa med sandpapper.
  • Bladet målas till slut så att det får vackra höstfärger.
  • Gipslöven kan användas som prydnad i tavelramar och ett löv kan vara en prydnad redan i sig själv. Stora gipslöv kan t.o.m. fungera som karamellskål.

Allmänt om gips:
Barn bör använda gipslöv enbart under uppsikt av en fullvuxen. Man bör undvika att inandas damm av gipsmjöl och likaså undvika att få gipsdamm i munnen. Det är inte heller bra att låta gipsmjöl alltför länge vara i beröring med huden. Gipsmjöl får inte spolas ned i WC-stolen.

Anu Turu
Uppdaterat: 18.12.07
-->