Harjoituksia

Harjoitukset on jaoteltu oppiaineittain. Sama harjoitus voi kuitenkin esiintyä useammankin oppiaineen kohdalla.

Osa harjoituksista sopii sisällä, osa ulkona toteutettaviksi. Jotkin harjoitukset vaativat enemmän tietopohjaa, toiset perustuvat enemmänkin elämyksellisyyteen.


Biologia ja maantieto Englanti
Fysiikka ja kemia Historia
Kotitalous Kuvataide
Käsityö Liikunta
Matematiikka Musiikki – ei materiaalia
Ruotsi Terveystieto
Uskonto – ei materiaalia Yhteiskuntaoppi
Ympäristö- ja luonnontieto Äidinkieli
Vastaukset


Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Päivitetty: 01.07.10
Kuva: HKR/Mari Hohtari
Kuva: HKR/Mari Hohtari
-->