Työkortteja metsäretkille

Työkorttien tavoitteena on tukea opiskelua luonnossa, toki niitä voi käyttää myös luokassa. Kortit ovat A4-kokoisia monistettavia työpohjia. Kortit ohjaavat alakoulun 3.-6. –luokkalaisia tekemään pieniä tutkimuksia, tunnistamaan lajeja ja havainnoimaan ympäristöään. Korttien avulla voidaan myös herättää oppilaissa vaikeidenkin eettisten ongelmien pohdintaa, esim. Mikä merkitys on sukupuuttoon kuolevalla kasvilajilla? Kuuluvatko vapautetut minkit suomalaiseen luontoon? Onko metsästys oikein? Saako kyyn tappaa kotipihalta? jne. Kortteja ei ole sidottu luokka-asteisiin.

Metsien kasveja Erilaisia metsiä
Metsien eläimiä Elämisen ehtoja metsässä
Keväinen luontoretki Seuraa kevään etenemistä

Korteissa on erilaisia työtapoja: oppilas voi hakea tietoja linkkilistojen avulla, hän voi haastatella lähipiirin aikuisia, hän voi tutkia koulun lähdemateriaaleja ja hän voi suorittaa omia tutkimuksiaan jne. Suosittelemme ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöä. Heitä voivat olla oppilaiden vanhemmat, paikallisen riistanhoitoyhdistyksen tai metsästysseuran jäsenet, partiolaiset, lintuharrastajat, luontoyhdistysten jäsenet jne.

Materiaalin tekijöinä ovat luokanopettajat FM Mirja Holste ja KM Sirpa Wass. Molemmilla on kymmenien vuosien kokemus oppimateriaalin tekemisestä. Kuvittajana on Kari Evinsalo ja sivujen taiton on tehnyt graafikko Tiina Palin-Brummer.

Mirja Holste & Sirpa Wass
Päivitetty: 28.03.11
-->