Hur lever och växer träd?

Ett träd behöver koldioxid, vatten, värme och solljus för att växa. Av koldioxid och vatten med solljuset som energikälla bildar trädet näring (kolhydrater), en process som kallas fotosyntes. Fotosyntesen försiggår i de gröna växtdelarna, hos träden i barren och löven. Under processen frigörs syre, som vi människor behöver att leva.

Du behöver:
fem friska potatisar, som du planterar i varsin kruka. Numrera krukorna 1, 2, 3, 4 och 5.
en svart plastsäck
en stor, ofärgad, genomskinlig glasburk med skruvlock

tillgång till ett kylskåp

  • Placera kruka 1 på ett fönsterbräde mot söder. Vattna krukan regelbundet.
  • Placera kruka 2 på ett fönsterbräde mot norr, där det inte får direkt solljus. Vattna inte krukan.
  • Sätt kruka 3 i den svarta plastsäcken, vattna krukan. Knyt ihop säcken.
  • Sätt kruka 4 i glasburken. Vattna krukan. Skruva fast locket ordentligt.
  • Vattna kruka 5 och placera den i ett kylskåp.

Lämplig längd på experimentet är två veckor. Undersök plantorna efter en vecka och efter två veckor. Vad här hänt med de olika plantorna? Varför?

Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Uppdaterat: 21.11.07
-->