Målarbok
– Hållbar utveckling

Genom att spara, återvinna och återanvända bidrar vi alla till en hållbar utveckling.

Den här målarboken, 16 sidor, visar hur även de yngsta i en familj kan bidra till hållbar utveckling.

Skriv ut målarboken i pdf-format.

Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Uppdaterat: 20.11.07
-->