Matlagning över öppen eld

Använd i första hand en iordningställd brasplats. Om en sådan inte finns, sök reda på en brandsäker plats för elden. En ring av stenar runt elden gör matlagningen säkrare. Se till att det finns vatten att släcka med. Kom i håg att det är förbjudet att göra upp eld på annans mark utan tillstånd.

Vad tänder jag med?
Den bästa tändveden får man från gamla torra tallstubbar, s.k. törved. Törveden är gulbrun och har en stark doft av kåda. Tälj tunna stickor av törveden. Under täta granar hittar man oftast små torra, klena kvistar som är bra att tända med. Näver är också bra tändmaterial, men det får absolut inte tas från växande träd.

Hur tänder jag?
nder jag?Bunta ihop de torra, klena grankvistarna till tändris. Om du också har näver, lägg det under tändriset. Lägg stickor av törved runt och ovanpå tändriset. Tänd och lägg på mera törvedsstickor efter hand.
När elden har tagit sig lägger man först de minsta vedträna på elden. Sätt inte på för mycket ved på en gång så att elden kvävs. Elden behöver syre för att brinna. Det är bra att ha torra tändstickor och torrt tändmaterial med sig i en vattentät påse eller t.ex. i en filmburk.

Hur släcker jag?
När elden falnat och det är dags att lämna eldstaden ska elden släckas ordentligt. Om det inte finns vatten i närheten, bör man ha vatten med sig i en plastdunk. Vattna brasan ordentlig och vänta tills den helt har slocknat. Så länge det ryker finns det eld kvar!

Kom ihåg att städa upp kring brasplatsen.

Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Uppdaterat: 13.11.07
-->