Näring cirkulerar

Forskare har räknat ut att växtätare i en välfungerande skog får konsumera högst en tiondedel av växtmassan, annars störs jämnvikten. Rovdjuren får använda högst en tiondedel av växtätarna som näring.

Du får använda miniräknare.

1.
En lo med ungar behöver två harar per dag för att få tillräckligt med mat åt sina ungar. Om lofamiljen skulle äta enbart harar, hur många harar skulle de behöva per år?

2.
För att harstammen ska bibehållas oförändrad bör den vara tio gånger större jämfört med de harar som lofamiljen äter. Hur många harar bör det finnas i området per år, för att jämvikten ska bibehållas?

3.
Om en vuxen hare äter 200 gram gräs, blad, bark och frön per dag, hur mycket växtmaterial behöver en hare per år?

4.
Hur mycket växtmaterial äter alla de harar som blir mat åt lofamiljen under ett år?

5.
Hämta från närskogen 200 gram mat som passar åt en hare. Skulle den mängd mat som haren äter under ett år rymmas in i klassrummet? Varför måste lon ha ett stort revir (=område)

En lo äter i verkligheten förutom harar bl.a. rävar, ekorrar, skogshönsfåglar, renar, hjortar osv.

Mirja Holste & Sirpa Wass
Uppdaterat: 19.11.07
-->