Pannunalusta

Vuosirenkaiden laskeminen paljastaa puun iän. Mutta se voi myös olla harjoitus aikaperspektiivin hahmottamisessa.


Hanki puunrungosta vastasahattu mänty- tai kuusilevy ns. kiekko. Neulojen avulla voidaan kiekon vuosirenkaisiin merkitä tärkeitä tapahtumia puun elämän aikana.

Ala-asteella on parempi käyttää kiekkoja, jossa on korkeintaan kymmenen vuosirengasta ja selittää, että jokainen rengas vastaa yhtä vuotta.

Vanhempien oppilaiden kanssa voi työskennellä eri aikaperspektiivien kanssa. Ensi sijassa tulee lähteä oppilaan todellisuudesta. Merkitse vuosirenkaisiin milloin olet syntynyt. Milloin vanhemmat syntyivät? Kuinka korkea puu oli kun koulu rakennettiin?

Sen lisäksi voidaan vertailla vuosirenkaiden leveyttä ja keskustella erojen syistä. Esim. kuivuus, valon puute, taimikonhoito ja harvennukset.

Kiekko voi käyttää pannunalustana. Kiekko on silloin oltava 2 cm paksu ja sen tulisi kuivua hitaasti, sillä se halkeaa jos se kuivuu liian nopeasti.
Pannunalusista tulee persoonallisempi kun jokainen oppilas tekee omat merkinnät vuosirenkaisiin, esim. syntymäajankohdat, sisarusten ja vanhempien syntymäajankohdat tai muita tärkeitä vuosilukuja.

Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Päivitetty: 15.11.07
-->