Regler för vandraren

Vandrarens väg kan gå genom både vanlig ekonomiskog och på skyddsområden. Innan du ger dig av på vandring är det därför skäl att kolla upp genom vilka olika typer av områden du kommer att vandra och vilka olika regler och förordningar som gäller på olika områden.
Utmärkta vandringsstråk finns bland annat i statens och kommunernas strövområden, i ödemarksområden, nationalparker och i vissa naturreservat.

I privata skogar gäller allemansrätten. Kom ihåg att allemansrätten inte ger dig rätt att göra upp eld i terrängen, inte ens på ett ställe var det ser ut som om någon annan tidigare har gjort upp eld. Kom också ihåg att ta hänsyn till gårdsplaner och stugor när du rör dej på privata områden. Tillfällig tältning är tillåtet under korta perioder, för längre eller större läger krävs alltid markägarens lov.

Strövområden

I strövområdena finns mångsidiga serviceanläggningar för det rörliga friluftslivet. I alla strövområden finns det märkta leder, tältningsområden, vindskydd, naturstigar och ofta också naturum.
Inom statens strövområden finns det vanligen också uthyrningsstugor och möjligheter att fiska eller jaga.
Delar av vissa strövområden består av urskog, som bevaras i naturtillstånd och kan avgränsas från själva strövområdet.
Inom strövområdena kan det vid sidan av friluftslivet och naturskyddet också bedrivas skogsbruk i viss utsträckning.

Ödemarksområden

Ödemarkerna är vidsträckta obebodda områden. Ödemarkerna har traditionellt nyttjats som jaktmarker och fiskevatten av finländarna och de har också varit källor för förnybara naturresurser.
Med stöd av ödemarkslagen inrättades det år 1991 12 ödemarksområden i det nordligaste Lappland. Syftet med dessa områden är bland annat att bevara områdenas ödemarkskaraktär och trygga den samiska kulturen och naturnäringarna.
Ödemarkerna finns till för de mest erfarna friluftsentusiasterna. Förutsättningen är att vandraren har både orienterings- och friluftskunskaper. Det finns endast ett fåtal ödestugor och märkta leder på ödemarksområdena.
Ödemarkstelefonsystemet togs ur bruk i slutet av år 2000 så det gäller att kolla upp med telefonoperatören mobiltelefonens hörbarheten på området, innan man ger sig iväg.

Nationalparker

Nationalparkerna i Finland förvaltas av Forststyrelsen. Av naturskyddsområdena ger nationalparkerna de bästa möjligheter till rekreation och utfärder i naturen.
I nationalparkerna finns gott om speciella och sevärda naturformationer, såsom forsar, ravindalar och åsbildningar. Även vackra naturlandskap och utsiktsplatser har skyddats. I vissa parker bevaras traditionella livsmiljöer som har uppkommit genom mänsklig verksamhet.
I en del nationalparker har man byggt naturum med bland annat bestående utställningar, diaprogram samt guideservice. Genom att vägleda och guida besökarna försöker man undvika ett onödigt slitage på naturen samt göra det lätt och intressant att bekanta sig med området.

Naturreservat

Naturreservaten (tidigare kallades de för naturparker) är grundade för vetenskapliga ändamål och förvaltas av Forststyrelsen och Skogsforskningsinstitutet. De tjänar i första hand naturskydd och naturforskning, men de används också för undervisning i den mån fredningsbestämmelserna tillåter detta.
Flera naturreservat stängda för allmänheten. I endel parker är det tillåtet att vandra längs med utmärkta stigar under en viss tid av året.

 

Skyddsområden på privat mark

 

Privata skyddsområden är oftast inrättade av annan orsak än för rekreation. Om du trots det rör dig på privata skyddsområden ska du vara extra hänsynsfull eftersom skyddsområdet troligen grundats just för att skydda naturen från människans ingrepp.

Uppdaterat: 12.12.07
-->