Skallror

Riv bitar av dagstidningar och fäst med hjälp av tapetklister 4-5 lager med pappersbitar på ytan av en bränd glödlampa, ända ner över sockeln. Låt klistret torka väl.

Måla ytan med hobbyfärg.

Låt färgen torka väl och knacka med en hammare sönder glödlampan som finns inuti. De små glasbitarna låter vackert innanför pappret.

Skallrans ljud kan ackompanjeras av rytmer från regnstavar.

Rantavitikan päiväkoti
Uppdaterat: 19.12.07
-->