Skogsharens vinteranpassade fötter

Gå på en oplogad plats med mycket snö i vanliga vinterskor. Byt till snöskor och pröva gå igen. Vilken är skillnaden? Vilken nytta har skogsharen av sina vinteranpassade snöfötter?

Variation:
Halva klassen får vara ”skogsharar” med snöskor och den andra halvan ”fältharar” utan snöskor. Välj en tävlingsbana på en öppen plats med mycket snö.
Tävla sedan i stafett, där det ena laget består av skogsharar och det andra av fältharar.
Fundera tillsammans i förväg över hur utgången kommer att bli och varför.
Finns det andra djur som har liknande system med snöskor?

Källa: Vinter och vår i uteundervisningen, Irmeli Palmberg & Sophia Palmberg
Gerd Mattsson-Turku, Tapio

Uppdaterat: 21.11.07
-->