Tavla med ekorre

Ekorren bygger ofta sitt bo i en förgrening i ett träd. Boet är runt och har en diameter på ca. 30 cm. Det är ett av de bästa och varmaste bland alla djurbon. Boet består av flera kvistskikt och är fodrat med gräs och mossa.
De små pälslösa ungarna som föds tidigt på våren behöver ett vamt bo. Ekorren har också ett eller flera reservbon till vilka den kan flytta ungarna om fara hotar.

Gör en pappmall av mönstret på mallarket och rita med hjälp av mallen ekorren på brun kartong, brun hobbyfält eller på pälsimitationens avigsida. Om du använder tuschpenna, se till så att inte tuschen sprider sig på tyget. Klipp ut ekorren och klistra den på kartong eller wellpapp.

Den yviga svansen kan göra av päls, garn eller tovningsull. Linda försiktigt tovningsull runt en piprensare, böj den i rätt ställning och klistra svansen på plats.

Dekorera bakgrunden med små kvistar, renlav, mossa, kottar och kottefjäll. Granfrön är ekorrens delikatess.

Mallark

Pysselidéer nr. 113
Uppdaterat: 19.12.07
-->