Våra förfäder kunde trä

Ötzi levde för 5 300 år
sedan.

Våra förfäder kunde utnyttja varje trädslags inneboende egenskaper. När ismannen Ötzi, som levde för 5 300 år sedan, hittades 1991 på en alptopp på gränsen mellan Italien och Österrike, fann man en mängd träsaker som han burit med sig. Hela 18 olika trädslag hade använts.

Pilbågen var av idegran och pilar hade skaft av olvon. Pilen är fastmonterad på skaftet med nässeltråd och björktjära. Yxskaftet var av ask och yxbladet var fastmonterat med läderremmar och björktjära.

Ryggsäcken hade en böjd ram av hassel. I sin packning hade Ötzi två korgar av björknäver. I den ena förvarade han glödande kol i ett paket av färska lönnlöv.
Varje sak var tillverkad av det trädslag som passade ändamålet bäst.

Ötzi hade också med sig två slags tickor, björkticka och fnöskticka. Fnöskticka använde han för att göra upp eld.
Bitar av björkticka hade han på ett snöre hängande i bältet. Björkticka har antibiotisk och blodkoagulerande verkan och det är fullt möjligt att man redan för drygt 5 000 år sedan kände till detta. Björkticka har också använts mot inälvsmask och Ötzi led av det.

Ötzi var långt ifrån den förste att använda sig av trä för att tillverka verktyg och vapen. 1997 påträffade man i ett tyskt brunkolsdagbrott ett antal kastspjut i trä som visade sig vara hela 400 000 år gamla. Det visar den stora betydelse som materialet trä har haft under inte bara tusentals, utan rentav miljontals år av mänsklig kultur.

Ötzi finns på museet i Bolzano i Italien. Han fick sitt namn då han hittades i ett område som kallas för Ötztalalperna.

Du kan låta eleverna fördjupa sig i Ötzi bl.a. med hjälp av följande frågor:

  • Hur hittades Ötzi 1991?
  • Hur har man fått fram när ungefär Ötzi levde?
  • Hur kunde Ötzi bevaras nästan intakt i mer än 5 000 år?
  • Hurdana kläder hade Ötzi?
  • Hur dog Ötzi?

Du kan avslutningsvis låta eleverna skriva en uppsats om hurdan de tror att Ötzis sista levnadsdag var.

Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Uppdaterat: 10.11.11
-->