Vatten som sprängämne

Fyll en kryddburk till 2/3 med vatten. Rita en linje på burken som visar hur högt vattnet når. Ställ burken i frysen några timmar.

1. Tar isen större eller mindre plats än vattnet?
2. Vilket väger mest, 1 ml is eller 1 ml vatten?
3. Fyll en kryddburk helt med vatten och skruva på locket. Lägg burken i en kraftig plastpåse och knyt till. Ställ i frysen några timmar. Vad har hänt?
4. Hur kan vatten spränga sten?

Vad hände?
Is tar större plats än vatten. Då måste 1 ml is väga mindre än 1 ml vatten. En helt full burk sprängs när vattnet fryser till is i den.

På vintern tränger vatten in i sprickor i berg och stenar och fryser till is som tar större plats. På så sätt sprängs stenen sönder.

Berg och stenar utvidgar sig när de blir varma. Om de värms upp eller kyls ner hastigt kan det bli så stora spänningar att stenen går sönder. Därför ska man aldrig elda på en berghäll. Hällen går sönder och den skada som uppstår går inte att reparera.

Källa: Experimentbanken, Lunds universitet
Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Uppdaterat: 19.11.07
-->