Vinterpälsens färg

Förutom vinterpälsens tjocklek har även pälsens färg en avgörande betydelse för djurens överlevnad. Mörka ytor absorberar mer värme och avger därmed även mer värme än ljusa ytor.

Eftersom däggdjuren behöver spara så mycket värme som möjligt är en ljus vinterpäls mer effektiv i detta avseende än en mörk päls.

Uppgift:

  • Ta tre eller fyra kartongbitar. Färgen på kartongbitarna ska gå från ljus till mörk, t.ex. vit, grå och svart kartong.
  • Lägg ut kartongbitarna på ett plant ställe i snön där solen kommer åt att lysa. Gissa vilken kartongbit som kommer att sjunka snabbast och varför?
  • Skriv upp dina observationer varje dag till du ser resultatet.
  • Vilka slutsatser kan du dra av experimentet när det gäller nyttan av vinterpälsens färg?
Källa: Vinter och vår i uteundervisningen, Irmeli Palmberg & Sophia Palmberg
Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Uppdaterat: 22.01.09
Skogshare och dess spår.
-->