Aktuell forskning

På de här sidorna hittar du färska forskningsrön om skogsvård, skogsnaturvård och skogsbränslen. Via länkarna kommer du till de egentliga forskningsresultaten, som också innehåller uppgifter om vem som deltagit i forskningen. Tyvärr finns de flesta forskningsresultat enbart på finska.

Brunnsröjare som rycker upp slyet med rötterna
UPM och Pentin Paja i Ilomats har tillsammans utvecklat ett aggregat som rycker upp slyet med rötterna. Fördelarna är att det bildas mycket mindre stubb- och rotskott jämfört med traditionell röjning då slyet kapas. I försök har dagsprestationen varit av samma klass som en skogsarbetare med röjsåg. Läs mera i Skogsforskningsinstitutets nyhetsbrev. Här kan du titta på en video som visar röjning med det nya aggregatet. (17.8.2011).

Fröstorleken bestäms i en dragkamp mellan föräldrarnas gener
Det har länge varit känt att gener som nedärvts på mödernet respektive fädernet inte alltid har lika stort inflytande på ett frös utveckling. Präglade gener är märkta på olika sätt beroende på om de härstammar från modern eller fadern, och de kan därigenom uttryckas olika starkt trots att de finns i en och samma cellkärna. Läs mera i SLU:s nyhetsbrev (17.8.2011).

Så klarar tall kraftig exponering för contortans skadegörare
Contortabastborren har orsakat mycket stora skador på contortatall i västra Kanada. I denna studie hade contortabastborren angripit svensk tall i avsevärt större omfattning än contorta, och den angrep tall före contorta även vid låg ålder på träden. Angreppen leder nästan alltid till att träden dör. Om contortabastborren kommer till Sverige kan den således göra allvarlig skada på svensk tall. Läs mera i SLU:s publikation Fakta Skog (6.5.2011).

Stubbrytning kräver kunskaper
När man lyfter upp stubbar, brister rötangripna rötter. Det innebär att en del av de rötinfekterade rötter blir kvar i marken på stubbrytningsobjektet. Skogsforskningsinstitutet har undersökt hur länge mycel av rottickan är vitalt i rötter som blir kvar i marken och huruvida rottickan sprider sig vidare från dessa rötter till nästa trädgenerations plantor. Läs mera i Skogsforskningsinstitutets nyhetsbrev (6.5.2011).

Uppdaterat: 17.08.11
Foto: Skogsindustrin rf

Tapios nyhetsbrev:

Maj 2011 >>
Mars 2011 >>
Januari 2011 >>
December 2010 >>
November 2010 >>
September 2010 >>
Juni 2010 >>
Maj 2010 >>
Mars 2010 >>
Februari 2010 >>
December 2009 >>
November 2009 >>

-->