Mars-april 2011

Med samarbete blir iståndsättning av torvmarker lönsamt
De svåra drivningsförhållandena på torvmarker medför extra kostnader. Genom att flera fastigheter bildar ett samprojekt, dvs. stämplingsposten blir större, blir kostnaderna lägre. Skogsvårdsarbeten blir också billigare när markägare samarbetar. Läs mera i Tapio nyhetsbrev (20.4.2011)

Främmande trädslag – en möjlighet eller ett hot
Under de senaste drygt tio åren har man försökt styra den nordiska skogspolitiken så att den biologiska mångfalden bevaras. Nu har det blivit nödvändigt att fundera på i vilken omfattning nya trädslag ska tillåtas i skogarna och huruvida de innebär ett hot mot de inhemska arternas mångfald. Läs mera i Skogsforskningsinstitutets nyhetsbrev (19.4.2011)

Granen fryser när värmen kommer
Forskningsprogrammet Future Forests har gjort en prognos som visar att granen kommer att skjuta skott en hel månad tidigare i mitten av detta sekel. Trots högre medeltemperaturer betyder det större risk för frostskador. Läs mera i Future Forets nyhetsbrev (11.4.2011).

Bekämpningsmedel i granulatform som sätts i planteringsgropen ger långvarigt skydd mot snytbagge
Plantor har vanligtvis skyddats mot angrepp av snytbagge genom att besprutas med växtskyddsmedel. Skogsforskningsinstitutet har på sin plantskola i Suonenjoki testat nya preparat i granulatform, som sätts i botten på planteringsgropen eller blandas i såddunderlaget. Då tar plantan upp de ämnen som finns i granulaten direkt från såddunderlaget. Dessutom försämrar väderförhållandena inte lika snabbt medlens effekt, då de effektiva ämnen långsamt löses upp. Läs mera i Skogsforskningsinstitutets nyhetsbrev (3.3.2011).

Uppdaterat: 17.08.11
-->