Jnauari–februari 2011

Skador i miljardklassen orsakade av skogsbolagens inköpskartell
Finland har en nationell inköpskartell för råvirke bestående av tre stora skogsbolag varit verksam i över sju år. De direkta skadorna som kartellen har förorsakat skogsägarna kan vara i storleksklassen 1-1,5 miljarder euro. Sannolikheten för att de privata skogsägarna skulle väcka skadeståndstalan är emellertid rätt liten. Läs mera i Skogsforskningsinstitutets nyhetsbrev (17.2.2011)

Omräkningstalen vid mätning av energivedens massa förnyas från början av 2011
Användningen av kranvågar vid mätning av energived har snabbt blivit vanlig. Mätning som bygger på vägning i samband med skogstransport är mycket lämplig för olika energivedsslag. Användningen av metoden kräver omräkningstal för att räkna om den vägda massan till volym. Nya omräkningstal tas i bruk i början av år 2011. Läs mera i Skogsforskningsinstitutets nyhetsbrev (17.2.2011)

Över 8 miljoner kubikmeter stormskadad skog
Stormarna Asta, Veera, Lahja och Sylvi som härjade i våra skogar i månadsskiftet juli-augusti förstörde drygt 8 miljoner kubikmeter virke i skogarna. Det är 15 procent av den årliga avverkningsvolymen. Volymen blev mycket större än vad de första uppskattningarna gav. Träd som skadats av stormarna bör forslas bort från skogen innan våren kommer för annars finns det stor risk för t.ex. skador av granbarkborre i granskogar i närheten. Läs mera i Skogsforskningsinstitutets nyhetsbrev (12.1.2011)

Nästan 739 000 skogsägare
I Finland finns det nästan 739 000 personer som äger skog, antingen ensam, tillsammans med makan eller maken, som delägare i dödsbon eller beskattningssammanslutningar. En skogsfastighet är i genomsnitt till sin storlek 30 hektar. Mera statistik hittar du i Skogsforskningsinstitutets pressmeddelande (12.1.2011)

Vi kan ta ut mera skogsbränslen ur skogarna inom EU
Inom EU-området är den teoretiska skogsbränslepotentialen 1,3 miljarder kubikmeter per år. Hälften utgörs av stamvirke och resten av grot, stubbar och klenvirke från ungskogar. I praktiken kan vi bara ta ut omkring 750 miljoner kubikmeter eftersom det finns många ekologiska, tekniska och sociala faktorer som begränsar uttaget av skogsbränslen. Läs mera i Skogsforskningsinstitutets nyhetsbrev (12.1.2011).

Uppdaterat: 19.04.11
-->