Exempel 1

Du har år 2006 köpt en skogsfastighet för 30 000 euro. Grunden för skogsavdraget är 60 procent av 30 000 euro = 18 000 euro.

År 2007 säljer du virke för 20 000 euro från fastigheten. Du beslutar att utnyttja skogsavdraget till max, dvs. 60 procent av 20 000 euro = 12 000 euro.

Av skogsavdraget återstår nu 6 000 euro (18 000 euro –12 000 euro) för följande virkesförsäljningar.

Utan skogsavdrag skulle skogsskatten ha varit 5 600 euro (28 procent av 20 000 euro). Med skogsavdrag blir skatten 2 240 euro (28 procent av 8 000 euro).

Uppdaterat: 07.09.09
-->