Räven och hararna

Trampa upp en stor cirkel i snön. Gör ekrar/stigar in mot mitten av cirkeln så att man kan springa från kant till kant genom mitten.

Trampa upp två mindre ringar utanför den stora cirkeln. Den ena ringen är rävgryt och den andra harens lega.

Ett eller två barn är rävar och resten harar. Nu gäller det för räven/rävarna att jaga harar.

Alla får springa i de upptrampade stigarna. Om en räv lyckas fånga en hare tar räven haren till grytet. Räven får bara ha tre harar i gången i grytet: när en fjärde hare förs till grytet får den första fångade haren gå ut och fortsätta leken.

I harlegan kan hararna vila, där får räven inte fånga någon hare.

Källa: Vilt i skolan. Svenska Jägareförbundet. Sverige
Gerd Mattsson-Turku, Tapio

Uppdaterat: 28.11.07
-->