Fälthare

Fältharen har samma bruna färg hela året.

Parningstiden börjar tidigt på våren och fortplantningsperioden kan pågå till hösten. Fältharen bygger inget bo utan honan föder efter ca 45 dygn, i skydd av vegetationen, 2–4 ungar. Fältharen har normalt 2 kullar, men det finns honor som har 4. Honan besöker ungarna endast för att ge di. Harungar som trycker i gräset är därför sällan övergivna.

Fältharen äter främst gräsväxter. På vintern äter den gärna bark från träd och kan få till stånd stor skada i trädgårdar. Den är mest aktiv i skymningen, på natten och i gryningen. På dagen ligger den stilla i skydd av vegetationen vid en åkerkant eller på en skogsholme.

Det årliga jaktbytet uppgår till 50 000–100 000 djur.

Läs mera om skogsharen >>

Gerd Mattsson-Turku, Tapio

Uppdaterat: 12.01.10
Foto: Gerd Mattsson-Turku
-->