Viltarter och deras spår

Klimatet, geografiska förhållanden och markanvändningen ger upphov till en ganska olikartad fauna i olika delar av landet.

I t.ex. norra Finland med sina fjäll dominerar björk- och barrskogar och här trivs bl.a. ripa och järv. Längre söderut i landet i t.ex. skogskanter intill åkrar trivs rådjur, fälthare och fasan.

Här presenteras några av våra vanligaste viltarter, deras val av föda mm.

BisamråttaBjörn
BäverEkorre
FasanFälthare
GrävlingHermelin
JärpeJärv
LoMink
MårdMårdhund
OrreRådjur
RävSkogshare
SmåvesslaTjäder
VitsvanshjortÄlg

Källa: handbok för jägare, JCO
Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Uppdaterat: 03.01.08
-->