Metsäteollisuus

Tietotekniikan rynnistys ei ole vähentänyt paperin merkitystä kulttuurin säilyttäjänä ja opetusvälineenä. Suojaavissa pakkauksissa tai hygienian käytössä paperin asemaa tuskin mikään uhkaa.

Suomalaisen metsäteollisuuden tärkeimmät raaka-aineet ovat mänty, kuusi ja koivu.

Metsäteollisuus on metalliteollisuuden sekä elektroniikka- ja sähköteollisuuden ohella Suomen tärkein vientiala. Metsäteollisuustuotteiden vienti muodostaa suunnilleen 20 prosenttia maamme tavaraviennin kokonaismäärästä. Vientitulot ovat vielä suurempia, koska suurin osa raaka-aineesta, puusta, saadaan kotimaasta.

Metsäteollisuus tilastoina ja graafeina

Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Päivitetty: 13.12.07
-->