Metsän- ja luonnonhoito

Meitä suomalaisia pidetään usein kansana, jonka ajatukset, tunteet ja käsitykset liittyvät läheisesti metsään. Myös kulttuurimme on saanut runsaasti vaikutteita metsästä. Metsämaisema on tärkeä ja suuri osa maisemaamme. Metsä on osa arkiympäristöämme. Se, miten hoidamme metsiämme, vaikuttaa siis suuresti viihtyvyyteemme.

Puun ohella metsä antaa meille myös paljon muuta. Muita muotoja ovat esimerkiksi virkistyskäyttö, marjastus ja sienestys. Metsätalouden vastuulla on lajeiltaan rikkaan ja monipuolisen kasviston ja eläimistön säilyttäminen. Ja tietysti runsas ja arvokas puuntuotanto. Ajatus sisältyy Suomen solmimiin kansainvälisiin sopimuksiin ja metsätaloutta koskevaan uusimpaan lainsäädäntöön.

Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Päivitetty: 12.12.07
-->