Harvennusmetsä

Taimikonhoidon jälkeen nuoren metsän puut kasvavat korkeutta ja paksuutta. Noin 25 vuoden iässä niitä on harvennettava ensimmäisen kerran. Harvennuksessa toimitaan vähän niin kuin porkkanamaallakin. Tarkoitus on:

  • Saada talteen niiden puiden tuotto, jotka muutoin kuolisivat itsestään.
  • Varmistaa, että kasvamaan jätetyt puut saavat enemmän valoa, ravinteita ja vettä.
  • Auttaa puita kehittymään järeiksi tukkipuiksi.
  • Antaa metsänomistajalle tuottoa metsästään

Harvennus eroaa taimikonhoidosta siten, että kaadetut puut ovat tarpeeksi järeitä, jotta niistä saadaan myyntiin kelpaavaa puuta. Harvennuksissa metsikössä pyritään säilyttämään myös lehtipuita. Monien lehtipuiden marjat, kuori ja oksat ovat tärkeitä linnuille ja hyönteisille. Kolopuita säästetään liito-oravalle, lepakoille ja pöllöille.

Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Päivitetty: 12.12.07
-->