Uudistyskypsä metsä

Kuten kaikki elävä, puutkin vanhenevat ajan myötä. Metsäpuumme alkavat ikääntyä noin sadan vuoden ikäisinä. Silloin niiden kasvu heikkenee ja osaan puista tulee lahovaurioita ja muita vaurioita. Siksi puut kaadetaan, ennen kuin ne kasvavat liian vanhoiksi.

Hakkuukypsällä metsällä tarkoitetaan metsää, jonka puusto on niin vanhaa, että sen kasvuvauhti alkaa heiketä. Sen kasvu jatkuu edelleen, mutta paljon hitaampana. Havupuut lakkaavat kasvamasta pituutta noin satavuotiaina. Mäntyjen latvukset leviävät kun taas kuusten latvat usein harvenevat. Harsuuntunut latvus ei siis välttämättä ole merkki ilmansaasteista.

Metsälain mukaan metsää ei saa hakata ennen kuin puut ovat tarpeeksi vanhoja tai järeitä. Sen sijaan metsän saa säästää aika kauankin sen jälkeen, kun se on saavuttanut hakkuukypsän iän.

Hyviin tapoihin kuuluu, että huomioidaan metsän eläimet hakkuussa. Yleensä me miellämme eläimiksi petoeläimet ja muut isot, tutut eläimet. Luonnon tasapainon vaalimiseksi on kuitenkin tärkeää turvata myös pienten eläinten säilyminen. Eräät hyönteiset tarvitsevat lahopuuta kehittyäkseen ja siksi osa kuolleista puista säästetään hakkuussa. Kuolleet puut ovat myös sopivia asumuksia kolopesijöille, kuten palokärjelle ja uuttukyyhkylle.

Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Päivitetty: 12.12.07
-->