Päätehakkuu

Uusi metsä on suunniteltava jo päätehakkuumetsässä. Mitä puulajeja valitaan uuteen metsään? Halutaanko puusto uudistaa luontaisesti vai viljellen? Mihin toimenpiteisiin ryhdytään hakkuualalla? Entä luonto?

Metsän kasveista jokaisella on omat vaatimuksensa elinympäristä. Karuilla ja kuivilla mailla, eli kuivahkossa kangasmetsässä, kasvaa yleensä mäntyä, poron- ja hirvenjäkälää, kanervaa ja puolukkaa. Ravinteikas ja kostea maaperä kasvaa usein kuusta. Kosteassa ja hämyisessä kuusimetsässä kasvavat myös sammalet ja mustikka.

Vanhan metsän kasvilajisto kertoo maaperän viljavuudesta ja auttaa valitsemaan sopivan puulajin tulevaan metsään.

Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Päivitetty: 12.12.07
-->