Metsämme tänään

Suomi on metsäinen maa. Metsää on 2/3 pinta-alasta.

Jokaista suomalaista kohti on lähes 4 ha metsää, kun Tanskassa vastaava luku on 0,09 ha ja USA:ssa 0,78 ha.

Metsänomistajia on noin 400 000. Joka viides yli 15-vuotias suomalainen kuuluu metsänomistajaperheeseen. Suomessa voidaan oikeutetusti puhua perhemetsätaloudesta.

Jalot lehtipuut olivat 6 000 vuotta sitten tavallisia metsäpuita Suomessa. Siitepölyanalyysien mukaan tammi, lehmus, jalava ja pähkinäpensas kasvoivat aina maan keskiosia myöten.

Lämmin ilmastollinen jakso päättyi noin 3 000 vuotta sitten. Silloin jalot lehtipuut alkoivat taantua, ja sama kehityssuunta jatkuu edelleen. Samanaikaisesti kuusi tunkeutui Suomeen idästä ja valtasi yhä uusia alueita. Kuusi on siis melko uusi tulokas maamme puustossa. Puulajijakauma Suomen metsissä on seuraavanlainen:

  • mänty 47 %
  • kuusi 34 %
  • koivu 16 %
  • muut lehtipuut 3 %.

Jokamiehenoikeus tunnetaan vain Suomessa sekä muissa Pohjoismaissa. Se antaa maan asukkaille oikeuden liikkua vapaasti metsissä. Se ei ole lakisääteinen oikeus, vaan perustuu ikiaikaisiin perinteisiin.

Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Päivitetty: 12.12.07
-->