Metsiemme terveys

Metsien kuntoon vaikuttavat monet eri tekijät yhdessä: ilmasto- ja maaperäolosuhteet, puuston ikä ja laatu, metsien käsittely, metsätuhot sekä ilman epäpuhtaudet.

Varsinaiset metsätuhot jaetaan abioottisiin ja bioottisiin tuhoihin.

Bioottiset tuhot ovat elävien organismien, kuten sienten, hyönteisten ja selkärankaisten aiheuttamia.
Erilaiset sienet ja hyönteiset kuuluvat puiden ja metsien elämään. Metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta eliölajien runsaus on rikkaus. Osa eliöistä on kuitenkin metsien talouskäytön, erityisesti puuntuotannon kannalta haitallisia.
Selkärankaisista eläimistä metsätuhoja aiheuttavat esimerkiksi hirvet, jänikset, majavat ja myyrät.

Abioottisia tuhoja aiheuttavat mm. ympäristötekijät, kuten myrskyt, pakkaset, kuivuus, sekä ilmansaasteet.
Tähän aiheeseen liittyvät sivut ovat Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) turkijoiden kirjoittamat.

Lisätietoja metsien tilasta ja tuhonaiheuttajista Metlan Metinfo Metsien terveys –palvelusta.

Satu Himanen & Sanna Musto, Metsäntutkimuslaitos (Metla)
Päivitetty: 06.11.07
-->