Maisemanhoito

Metsämaisema on merkittävä tekijä suomalaisessa maisemassa. Se on osa meidän jokapäiväistä ympäristöämme. Ihmisen toiminnalla on vaikutuksia maisemaan.

Jättämällä säästöpuita ja pensaita hakkuiden vaikutuksia maisemaan voidaan lieventää. Hakkuissa tulisi mahdollisuuksien mukaan säästää esimerkiksi järeärunkoisia ja laajalatvuksisia, eläviä ja kuolleita havu- ja lehtipuita. Puut suositellaan sijoitettaviksi ryhmittäin, sillä yksittäisten säästöpuiden maisemallinen vaikutus on yleensä melko vähäinen.

Hakkuuaukean näkyvyys riippuu suuresti rinteen kaltevuudesta ja alueen sijainnista. Ryhmittäin jätetyt puut peittävät näkymän aukean yli, kun taas teiden ja polkujen varsille jätetyt säästöpuuryhmät pienentävät aukean mittasuhteita. Erityisesti asutuksen lähettyvillä maisemaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Maisemaa voidaan elävöittää korostamalla yksittäisiä järeitä puita, suuria kivenjärkäleitä ja kallioita.

Lehtipuita kannattaa suosia rantojen, teiden ja asutuksen lähettyvillä. Niiden vuodenaikojen mukaan vaihtuvat värit, esimerkiksi ruska-aikaan, tuovat maisemaan väriä, kun taas havupuut tuovat väriä talviseen maisemaan.

Gerd Mattsson-Turku, Tapio
Päivitetty: 12.12.07
-->