Metsätalous ja ilmastonmuutos -sivusto

Ilmastonmuutos on aikamme suurimpia haasteita, joihin myös metsien kasvatuksella ja puun käytöllä voidaan vaikuttaa. Ilmastonmuutoksen edetessä pitää metsänhoidossakin valmistautua mahdollisiin riskeihin ja toisaalta hyödyntää ilmastonmuutoksen suotuisat vaikutukset metsien käyttöön. Suurimmat ilmastonmuutoksen tarjoamat mahdollisuudet liittyvät metsien kasvun ja uudistumisen nopeutumiseen.

Suomessa on metsää 26,3 miljoonaa hehtaaria ja metsät kasvavat valtakunnan metsien 10. inventoinnin mukaan 97 miljoonaa m³ vuodessa. Metsätalouden ainespuun hakkuut olivat 2001–2005 yhteensä 56 miljoonaa m³ eli 85 % suurimmasta kestävästä hakkuumahdollisuudesta. Metsämme siis kasvavat enemmän kuin niitä hakataan. Metsät ja metsämaa toimivatkin hiilinieluna ja -varastona kestävän metsätalouden ja hyvän metsänhoidon ansiosta. Hiilinielut hidastavat ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvua ja täten hillitsevät ilmastonmuutosta. Energiakäytössä puun päästökerroin on nolla, koska on poliittisesti sovittu, että puu on hiilineutraali polttoaine.

Risto Ranta

Ilmastonmuutos on herättänyt ihmisissä myös epäilyjä; esimerkiksi 25 % iso-britannialaisista ei usko ilmastonmuutokseen (Helsingin Sanomat 16.2.2010). Kansainvälisissä ilmastonmuutosta koskevissa tutkimustuloksissa on ilmennyt joitakin virheitä, jotka ovat herättäneet ennakkoluuloja. Pääosa tutkijoista kuitenkin pitää ilmastonmuutoksen tieteellistä perustaa vahvana.

Sivuston alkuperäisen sisällön on kirjoittanut Jari Liski Suomen ympäristökeskuksesta. Sisältöä ovat kommentoineet ja päivittäneet useat eri alan asiantuntijat. Sivuston päivityksestä vastaa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio ja päivitetyt sivustot on koonnut Outi Suomi, MH.

Päivitetty: 29.04.10
-->