Metsätiedon standardointi -projekti

Maa- ja metsätalousministeriön käynnistämällä standardointityöllä pyritään helpottamaan ja tehostamaan metsäalan toimijoiden välistä tiedonsiirtoa. Standardointi toteutetaan Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion koordinoimana laajapohjaisena metsäorganisaatioiden välisenä yhteistyönä.

Projekti toteuttaa metsäalan toimijoiden käyttöön JHS-suositukseen pohjautuvia XML-tiedostojen määrittelyjä. Valmiit projektin ohjausryhmän hyväksymät metsävaratietojen siirtoon (31.8.2010) ja puukaupan käyntiin tarkoitetut XML-skeemamäärittelyt (23.2.2011) sekä valmisteilla olevien muiden XML-standardien luonnoksia löytyy tästä linkistä.

Uusien standardien kehittäminen toteutetaan organisaatioiden välisenä yhteistyönä internetin välityksellä sekä erillisen kokoonpanoltaan vaihtelevan Valmistelutyöryhmän toimesta. Standardointi-projektin työhön pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan rekisteröitymällä kommentoijaksi projektin verkkopalveluun sivun oikeassa reunassa olevasta linkistä.

Standardointityössä keskeisessä roolissa on aiheen mukaisesti vaihtuvalla kokoonpanolla työskentelevä Valmistelutyöryhmä, jonka vetäjänä toimii metsätalouden laatuasiantuntija Ari Kotiharju ari.kotiharju@tapio.fi Tapiosta. Parhaillaan suunnitellaan puukaupankäyntiin laaditun standardin laajentamista metsänhoitotöiden välitykseen. Lisäksi on tarkoitus saattaa loppuun hilamuotoisen metsävaratiedon siirtoon suunniteltu standardi. Halukkuutensa osallistua Valmistelutyöryhmän työhön voi osoittaa ryhmän vetäjälle.

Tuorein tieto projektin toiminnasta löytyy keskustelualueelta, jonne rekisteröityneet osanottajat sisään kirjauduttuaan pääsevät.

Projektin johtoryhmään kuuluvat: pj. Matti Mäkelä ylitarkastaja MMM, Tapio Räsänen erikoistutkija Metsäteho Oy, Reijo Mykkänen toimitusjohtaja Oy Silvadata Ab, Jorma Jyrkilä metsätietopäällikkö Suomen metsäkeskus, Eero Mikkola varttunut tutkija Metsäntutkimuslaitos, Henry Schneider liiketoimintayksikön päällikkö Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Erkki Poukka tietohallintopäällikkö Suomen metsäkeskus.

Lisätietoja projektista antaa projektipäällikkö Eeva Simola eeva.simola@metsakeskus.fi.

Kirjaudu projektin extranetiin» Rekisteröidy

» Unohtuiko salasana?

-->