Metsätalous on myös kulttuuria

Kulttuurinen kestävyys on metsätalouden peruspilareita. Maisema, metsien entinen, nykyinen ja tuleva käyttö sekä puutuotteet ihmisen arkipäivässä kuvaavat metsien kulttuurista ulottuvuutta.

Päivitetty: 28.10.10
-->