Metsien ekosysteemipalvelut

Metsien ekosysteemipalvelut ovat kaikkea metsästä saatavia aineellisia ja aineettomia hyötyjä. Ekosysteemipalveluilla on perustavaa laatua oleva merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja taloudelle. Puuston ja muun kasvillisuuden tuottamat ekosysteemipalvelut säätelevät paikallisilmastoa ja puskuroivat meluvaikutuksilta. Edelleen metsät ja muut viheralueet auttavat vesiensuojelussa ja rankkasateiden nostattamissa hulevesiongelmissa. Vihreillä alueilla on tärkeä merkitys myös virkistyskäytölle. Monimuotoinen luonto ylläpitää näitä ekosysteemipalveluita.

Ekosysteemipalvelut monipuolistavat metsistä saatuja hyötyjä 26.4.2012

Päivitetty: 10.05.12
-->